_

O NÁS

22 let na trhu
Jsme tu pro Vás…

Jsme společnost s letitou tradicí zabývající se komplexní správou nemovitostí a úklidovými službami po celé České republice. Naše společnost neustále zvyšuje odbornou úroveň svých zaměstnanců a zvyšuje kvalitu poskytovaných služeb.

Mezi služby v oblasti správy a údržby nemovitostí patří samotná správa bytů a nemovitostí, údržba nemovitostí, údržba pozemků, vedení účetnictví, revizní činnost, požární bezpečnost, úklidové služby, správa a revize kotelen. Jsme schopni vám zajistit profesionálního předsedu SVJ. Provozujeme NON STOP pohotovostní linku. Navrhneme zabezpečení vašeho domu, včetně napojení na kamerový systém, pult centrální ochrany. Zajistíme ve vašem domě recepční, či bezpečnostní službu.
Ke své práci využíváme nejmodernější informační technologie, moderní výpočetní techniku a náš profesionální tým splňuje všechny podmínky kvalitní a pečlivě odvedené práce.
Jsme členy Hospodářské komory České republiky. Garancí naší kvality je získání certifikátů ISO 9001, ISO 14001 a ISO 27001. Naše společnost je pojištěna u České pojišťovny na 20 milionů korun.

_

PROČ

VYBRAT NÁS?

Pokud poptáváte služby pro váš dům, neváhejte a kontaktujte nás, kontaktujte společnost I.B.S.A. – PARTNERS!

JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ

Jeden manager k zajištění

všech služeb

ÚSPORA

Sdružení služeb => jednotná marže => úspora nákladů

SNÍŽENÍ RIZIKA

Diversifikace rizika smluvních vztahů v případě vypovězení jedné ze služeb

ZKUŠENOSTI

Správa a údržba nemovitostí je pro nás jednou z hlavních činností

_

NAŠE

SLUŽBY

Postaráme se zcela o všechno. Pokud poptáváte služby pro váš dům, jsme tu pro vás.

Správa bytů a nemovitostí
  • * Ekonomická správa
  • * Administrativní činnost
  • * Technická správa

  Nabízíme několik balíčků správy nemovitostí, od základní správy objektu, kde zajistíme vše okolo domu, ale organizování některých činností si ponechá výbor – představenstvo, až po komplexní správu objektu, kde se postaráme o všechno, včetně komunikace s nájemníky.

  Dále nabízíme službu Správa objektu jednotlivého bytu, či domu v případě pronájmu vlastníkem. Služba je vhodná pro všechny, kteří pronajímají byt, či dům a nechtějí mít starosti s jejich pronájmem.

Údržba nemovitostí, údržba pozemků a zeleně

Zajistíme vlastními řemeslníky, případně smluvními partnery údržbu, opravy a servis vaší nemovitosti a pozemku.

 • * Elektrikáři
 • * Malíři
 • * Lakýrníci
 • * Zámečníci
 • * Sklenáři
 • * Instalatéři
 • * Zahradníci

Zajišťujeme pravidelnou revizní činnost v oboru elektro, plyn včetně vypracování revizních zpráv o odstranění závad.

Úklidové služby

Pravidelný úklid:

 • * Bytové domy
 • * Garážové komplexy
 • * Administrativní budovy
 • * Sklady
 • * Školní budovy
 • * Nemocnice
 • * Hotely a jiná ubytovací zařízení
 • * Obchodní centra a komerční prostory
 • * Výrobní a průmyslové areály

 

Jednorázový úklid:

 • * Mytí oken, dveří a ostatních skleněných výplní včetně parapetů a rámů
 • * Čištění koberců
 • * Čištění tvrdých podlah – dlažba, PVC, teraco apod.
 • * Čištění, mytí osvětlovacích těles
 • * Mytí podhledů a stropů
 • * Úklid po malířích, řemeslnících apod.
 • * Generální úklidy budov
 • * Úklid venkovních ploch
 • * Vyklízení půd, sklepů a jiných prostor včetně zajištění odvozu odpadu a suti
 • * Práce ve výškách – horolezecká technika
Vedení účetnictví

 • * Vedení účetnictví v souladu s příslušnými zákony (zpracování měsíční a roční účetní závěrky, zpracování daňového přiznání atd.).
 • * Vedení mzdové agendy odměn statutárních orgánů
 • * Zpracování prvotních účetních dokladů, vedení zákonem stanovených účetních knih.
 • * Vypracování evidenčních listů jednotlivých bytových jednotek.
 • * Rozdělení dodávek služeb a energií na jednotlivé jednotky.
 • * Předpis zálohových plateb spojených s vlastnictvím/užíváním bytů a nebytových prostor a další účetní služby spojené s vedením účetnictví bytových domů.   
 • * Kontrola a evidence měsíčních plateb.
 • * Měsíční přehled neplatičů. Upomínání neplatičů.
 • * Součinnost při řešení dlužných plateb, příprava podkladů pro žalobu.
 • * Vyúčtování ročních nákladů jednotlivým uživatelům bytů a nebytových prostor.
 • * Příprava příkazů k úhradě došlých faktur.
 • * Proplácení došlých faktur, dle dohodnutých pravidel.
 • * Zajištění komunikace s inkasním střediskem při platbě SIPO.
 • * Vyzvedávání dokladů jednou měsíčně z poštovní schránky.
Správa a revize kotelen

Nabízíme několik balíčků správy kotelny.
Můžeme zajistit komplexní správu, která obsahuje kontroly, revize, kotelníka, drobnou údržbu, opravy, seřízení, regulace, pohotovost při poruše, umíme zajistit i výhodný nákup plynu ve velkém, tedy za nižší náklady.
Pokud vám ovšem stačí, abychom za vás drželi pohotovost při poruše, nebo abychom vám zajistili kotelníka, případně revize, máte možnost si vybrat některý z menších balíčků správy kotelny.

 

Profesionální předseda SVJ

Nový občanský zákoník již povoluje ve vedení domu právnickou osobu, která nevlastní v domě byt. Právnická osoba může být členem výboru, nebo může být jediným statutárním orgánem = předsedou.
Zákon č. 89/2012 Sb. umožňuje převzít plnou právní odpovědnost za Společenství vlastníků jednotek třetí osobu, voleným smluvním partnerem, a proto nabízíme službu výkonu funkce Profesionální předseda.

Kdy využít výkonu funkce profesionálního předsedy?

 • Máte strach, že funkci předsedy převezme někdo nezodpovědný…
 • Nenašli jste v SVJ nikoho, kdo by o funkci měl zájem…
 • Nemáte čas cokoli řešit, scházet se, natož vykonávat funkci…

Externí předseda převezme plnou zodpovědnosti za správu domu SVJ.

NON STOP pohotovostní linka

 • * Pohotovostní linka NON STOP
 • * Jednotná linka pro hlášení havárií
 • * Máme k dispozici klíče od vaší nemovitosti a od všech hlavních uzávěrů
 • * Vše vyřešíme bez nutnosti budit výbor / představenstvo
 • * Evidence telefonních čísel vlastníků / nájemníků pro případ kontaktování při havárii
 • * Řešíme havarijní i plánované opravy
 • * Pohotovostní linky vyvěšeny na nástěnce
 • * Výbor / představenstvo informováni o havárii neprodleně e-mailem (telefonicky)
Zabezpečení vašeho domu

 • * Zajistíme recepční službu
 • * Zajistíme fyzickou ostrahu objektu
 • * Návrh, instalace a správa zabezpečovacích systémů
 • * Návrh, instalace a správa kamerových systémů
 • * Zajistíme asistenci při vystěhování neplatičů
 • * Zajistíme převozy finančních hotovostí a cenin
_

DOPORUČENÍ PROČ

MŮŽETE ZVOLIT NÁS

 • Nový občanský zákoník již povoluje ve vedení domu právnickou osobu, která nevlastní v domě byt. Právnická osoba může být členem výboru, nebo může být jediným statutárním orgánem = předsedou.
 1. PŘEDSEDA – jediný statutární orgán SVJ (řídí sám bytový dům, má za vše zodpovědnost)
 2. PŘEDSEDA VÝBORU – hlavní člen tříčlenného, nebo pětičlenného výboru SVJ
 3. PŘEDESDA PŘEDSTAVENSTVA – hlavní člen tříčlenného, nebo pětičlenného představenstva BD

SVJ – sdružení vlastníků jednotek

BD – bytové družstvo

89/2012 Sb.
ZÁKON
ze dne 3. února 2012
občanský zákoník

 • 1205
  Orgány společenství vlastníků
  (1) Nejvyšší orgán společenství vlastníků je shromáždění. Statutární orgán je výbor, ledaže

  stanovy určí, že je statutárním orgánem předseda společenství vlastníků. Zřídí-li stanovy další
  orgány, nelze jim založit působnost vyhrazenou shromáždění nebo statutárnímu orgánu.
  (2) Způsobilý být členem voleného orgánu nebo zástupcem právnické osoby jako člena
  takového orgánu je ten, kdo je plně svéprávný a je bezúhonný ve smyslu jiného právního
  předpisu upravujícího živnostenské podnikání.

CO TO V PRAXI ZNAMENÁ? ŽE NAŠE SPOLEČNOST MŮŽE BÝT SOUČÁSTÍ VEDENÍ

Přečíst víceZobrazit méně informací
_

KONTAKTUJTE

NÁS